Category: SEO

บทความควรมีความน่าดึงดูดใจ มีสาระต่อคนอ่าน

18 เคล็ดวิธี การเขียนบทความ SEO

วิธี การเขียนบทความ SEO ให้น่าดึงดูด
เพื่อเพิ่มจังหวะในกานเยี่ยมชมเว็บของตนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคุณสามารถทำเป็นเองโดยอาศัยเคล็ดวิธี 18 ข้อนี้

ระบุ Keyword ที่จะเขียน เพื่อใช้เป็นหัวข้อของบทความ
นำ Keyword มาตั้งเป็นชื่อ ทำให้น่าอ่าน น่าดึงดูดแล้วก็สื่อถึงรายละเอียดโดยรวม
ระบุส่วนประกอบ url เป็นแบบ %postname% หรือใช้หัวข้อที่มี Keyword รวมอยู่ด้วย หลบหลีก _ แต่ว่าควรจะใช้ – (ยติภังค์) แทน

Read More

Categories: SEO